Český zavináč

Český zavináč 2020 až na podzim

Vzhledem k současným opatřením souvisejícím s pandemií COVID-19 se porota Českého zavináče rozhodla předat každoroční ocenění za významný příspěvek k rozvoji informační společnosti ve státní správě a místní samosprávě až v podzimním termínu konání náhradní konference ISSS, a to současně se slavnostním vyhlášením vítězů celostátního kola soutěže Zlatý erb 2020.

O detailech budeme včas informovat, sledovat můžete také aktuality na www.isss.cz.