Český zavináč

JuniorErb 2019

Český zavináč 2018 – oceněn tým SÚKL za přínos k rozvoji elektronizace zdravotnictví