Z historie soutěže Český zavináč

V prvním ročníku v roce 1999 si toto ocenění odnesl ministr spravedlnosti Otakar Motejl za zpřístupnění obchodního rejstříku na Internetu a také za dlouhodobě otevřený přístup k potřebám široké veřejnosti.

V roce 2000 porota udělila cenu Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za projekt Digitální knihovna Český parlament s archivem digitalizovaných těsnopisných zpráv z jednání Českého parlamentu od roku 1918 do současnosti.

V roce 2001 cenu získalo ocenění Ministerstvo vnitra ČR za projekty Pátrání po vozidlech, Neplatné doklady a Úřad není labyrint.

V roce 2003 zvítězil projekt „Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny“, na němž se podílely Parlamentní knihovna ČR Kancelář Poslanecké sněmovny a odbor informatiky Kanceláře Senátu a Parlamentní knihovna, parlamentní archiv a odbor informatiky Kanceláře Národní rady Slovenské republiky.

V roce 2004 byl oceněn projekt Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního „Nahlížení do katastru nemovitostí“ – nepřetržitá a bezplatná služba dostupná všem uživatelům internetu, která umožňuje získat vybrané údaje z katastru nemovitostí, stejně jako informace o stavu jednotlivých řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti, a to jak pro účely zápisu vlastnických a jiných práv, tak pro účely potvrzování geometrických plánů.

V roce 2005 se neudělovala hlavní cena, ale dvě čestná uznání, a to projektu České spořitelny, a. s., – „Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí pro potřeby posuzování hypotečních úvěrů“ a projektu Úřadu MČ Praha 6 – „Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí“.

V roce 2006 se držiteli ceny společně staly dva subjekty veřejné správy – „Podvýbor pro informační systémy ve veřejné správě Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR“ a „Ministerstvo informatiky ČR“, a to za úspěšné prosazení zásadního rozšíření okruhů míst, která jsou oprávněná k vydávání ověřených výpisů z úředních rejstříků a databází, do návrhu novely zákona o informačních systémech veřejné správy.

V roce 2007 získal cenu Český zavináč současný prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Ing. František Dohnal za dlouholeté úsilí o rozvoj informační společnosti a významný podíl na elektronizaci veřejné správy na místní i regionální úrovni.

V roce 2008 vybrala porota jako vítěze novou službu Dopravního podniku hl. m. Prahy – možnost nákupu jízdenky prostřednictvím zaslání krátké textové zprávy z jakékoli stávající sítě GSM – která byla spuštěna v listopadu 2007.

V roce 2009 získaly prestižní ocenění dvě osobnosti, které se v posledních létech výrazným způsobem podílely na rozvoji informační společnosti v České republice – Zdeněk Zajíček (MV ČR) a Jaroslav Winter (BMI).

V roce 2010 bylo oceněno dlouholeté úsilí kraje Vysočina o rozvoj informační společnosti na celém území kraje a vzornou spolupráci všech subjektů veřejné správy nehledě na politickou příslušnost.

V roce 2011 porota udělila cenu oblíbené celostátní soutěži o nejlepší webové stránky měst a obcí „Zlatý erb“, která byla podle slov odborné poroty v minulých letech nesmírně důležitá pro zprůhlednění procesů probíhajících na úřadech měst a obcí. Přispěla zásadním způsobem k prosazení webových stránek jako důležitého informačního kanálu a rovněž k posunu vnímání webů obcí a měst od pouhé prezentace k efektivní komunikaci s občany.

V roce 2012 byl Českým zavináčem oceněn Ondřej Felix, a to za zásadní přínos pro elektronizaci veřejné správy v ČR, který sehrál v roli hlavního architekta e-governmentu, a za dotažení řady klíčových projektů do fáze konečné realizace.

V roce 2013 získala tradiční cenu ICT Unie. Porota ocenila především celkový přínos k dalšímu rozvoji informatizace veřejné správy a trvalé úsilí o smysluplný dialog mezi světem ICT a veřejnou sférou přinášející benefity celé společnosti.

V roce 2014 porota ocenila velice potřebnou osvětovou činnost v oblasti internetu a elektronických služeb a rozhodla se udělit cenu sdružení CZ.NIC. Při rozhodování přihlédla i k dalším aktivitám sdružení, které přispívají k rozvoji informační společnosti, jako jsou podpora open-source projektů, provoz národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ či implementace nových technologií (IPv6, DNSSEC).

V roce 2015 zaměřila porota svoji pozornost na důležité momenty informatizace veřejné správy v celé dosavadní historii rozvoje e-governmentu a shodla se na tom, že jedním z nejvýraznějších impulzů v posledních dvou dekádách bylo populární roadshow „Internet mění svět“ z roku 2001, které iniciovalo sdružení SPIS a vedle jeho prezidentky Jitky Pavlonové se na něm podíleli politici Ivan Langer, Karel Březina a Vladimír Mlynář.

V roce 2016 byl oceněn pedagog, publicista a současný radní ČTÚ Jiří Peterka, a to především za dlouhodobou publicistickou a analytickou činnost v oblasti elektronických komunikací a zároveň za odvahu přejít na druhou stranu barikády a měnit tento segment z pozice radního Českého telekomunikačního úřadu.

V roce 2017 se stal držitelem tradiční ceny Integrovaný záchranný systém ČR, a to za zásadní přínos k rozvoji a modernizaci IZS a tísňových linek prostřednictvím realizace programu NIS IZS a projektů jednotlivých složek. Ocenění převzali generální ředitel HZS ČR brigádní generál Drahoslav Ryba, ředitel HZS Libereckého kraje plk. Ing. Luděk Prudil a ředitel ZZS Jihočeského kraje MUDr. Marek Slabý, MBA.