Profil spolku Český zavináč

Český zavináč, z. s., byl založen ještě jako občanské sdružení v roce 2000. Bylo přitom navázáno na stejnojmennou soutěž, která proběhla v předchozím roce a jejíž výsledky byly vyhlášeny na konferenci Internet ve státní správě a samosprávě 1999. Již řadu let se zapojuje do aktivit v oblasti informatizace veřejné správy v rámci celého Visegrádského regionu a od roku 2004 každoročně pořádá visegrádskou konferenci V4DIS, která rozšiřuje program renomované národní konference ISSS.

Hlavním cílem spolku je ale podpora modernizace ve veřejné správě v České republice a prosazování a propagace inovačních trendů, a to zejména vyhlašováním a spoluorganizováním různých soutěží, udělováním cen, spoluprací při propagačních a vzdělávacích akcích, konferencích a dalších podobných aktivitách.

Spolek každoročně organizuje, vyhlašuje a uděluje stejnojmennou cenu Český zavináč, která odměňuje nejlepší projekty, činy nebo jednání, jež v uplynulých 12 měsících významně přispěly k rozvoji ICT ve státní správě a samosprávě. V kompetenci spolku je vyhlašovat samotnou soutěž, stanovovat pravidla, volit členy odborné poroty, přijímat přihlášky do jednotlivých ročníků soutěže, vyhlašovat výsledky a udělovat ceny.

Od roku 2017 je spolek Český zavináč vyhlašovatelem a hlavním organizátorem soutěže Zlatý erb, a to včetně krajských kol. Představení vítězů bude nadále součástí programu konference ISSS/V4DIS v Hradci Králové. O harmonogramu 19. ročníku budou zájemci informováni na webových stránkách soutěže (www.zlatyerb.cz), složení porot, podrobné hodnocení krajských kol a výsledky celostátního kola budou k dispozici tamtéž.

Jako nezisková organizace s řadou dalších aktivit v oblasti informatizace státní správy a samosprávy se spolek Český zavináč rovněž podílí na organizaci konferencí, výstav a seminářů i na dalších projektech, ať už z oblasti vzdělávání pracovníků veřejné správy, nebo na analytických či publikačních činnostech. Spolupracuje rovněž na populární soutěži Zlatý erb a mezinárodní soutěži Eurocrest a je jedním z organizátorů soutěže mladých talentů ze zemí Visegrádu JuniorErb.