Z historie soutěže Český zavináč

Spolek Český zavináč každoročně od roku 1999 organizuje, vyhlašuje soutěž a uděluje stejnojmennou Cenu Český zavináč. Cena odměňuje nejlepší projekty, systémy, aplikace, inovace, či osobnosti, které buď v uplynulých 12 měsících významně přispěly k digitalizaci a informatizaci veřejné správy, nebo jednotlivce za souhrnné, či celoživotní dílo, nebo projekty, společnosti, či organizace za dlouhodobý přínos v oblasti eGovernmentu.

2023

Cenu Český zavináč za rok 2023 získává Ing. Karel Večeře. Spolek Český zavináč se mu cenu rozhodl udělit za zásadní celoživotní přínos v elektronizaci veřejné správy v České republice. Zejména pak za rozvoj a digitalizaci Katastru nemovitostí, který je svým rozsahem služeb unikátní i v celoevropském měřítku.

2022

V roce 2022 obdržel cenu Český zavináč Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) za faktickou i metodickou pomoc při zabezpečení kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci. Cenu převzal ředitel NÚKIB generál Karel Řehka. Pořadatelé Českého zavináče se rozhodli udělit navíc čestné uznání Ministerstvu dopravy České republiky za projekt Elektronického podání žádosti o řidičský průkaz.

2021

V roce 2021 se vítězem 23. ročníku Českého zavináče stal informační systém České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) eNeschopenka, který přinesl značné zjednodušení a zrychlení komunikace a předávání informací mezi nemocnými pojištěnci v pracovní neschopnosti, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Stal se tak klíčovým státním informačním systémem v době pandemie covid-19.

2020

Ročník 2020 kvůli celosvětové pandemii koronaviru neproběhl.

2019

V roce 2019 porota Českého zavináče udělila cenu Věře Jourové, komisařce Evropské komise pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, za její významný přínos k rozvoji digitální společnosti v EU, a to jak za aktivity v oblasti kybernetické bezpečnosti či osvěty nařízení o ochraně osobních dat (GDPR), ale i za snahu být významnou protiváhou elektronických gigantů při hájení práv občanů.

2018

V roce 2018 se držitelem tradiční ceny Český zavináč stal tým, jenž v rámci Státního ústavu pro kontrolu léčiv pracoval na realizaci projektu eRecept. Ocenění převzali Renata Golasíková a Petr Koucký, kteří se na projektu zásadní měrou podíleli.

2017

V roce 2017 cenu obdržel Integrovaný záchranný systém České republiky (IZS ČR), a to za zásadní přínos k rozvoji a modernizaci IZS a tísňových linek prostřednictvím realizace programu Národního informačního systému IZS a projektů jednotlivých složek. Ocenění převzali generální ředitel Hasičského záchranného sboru České republiky brigádní generál Drahoslav Ryba, ředitel Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje plukovník Luděk Prudil a ředitel Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marek Slabý.

2016

V roce 2016 byl oceněn pedagog, publicista a současný radní Českého telekomunikačního úřadu Jiří Peterka, a to především za dlouhodobou publicistickou a analytickou činnost v oblasti elektronických komunikací a zároveň za odvahu přejít na druhou stranu barikády a měnit tento segment z pozice radního Českého telekomunikačního úřadu.

2015

V roce 2015 zaměřila porota svoji pozornost na důležité momenty informatizace veřejné správy v celé dosavadní historii rozvoje eGovernmentu a shodla se na tom, že jedním z nejvýraznějších impulzů v posledních dvou dekádách byla populární roadshow Internet mění svět z roku 2001, kterou iniciovalo sdružení SPIS. Vedle prezidentky Jitky Pavlonové se na projektu podíleli politici Ivan Langer, Karel Březina a Vladimír Mlynář.

2014

V roce 2014 porota ocenila velice potřebnou osvětovou činnost v oblasti internetu a elektronických služeb a rozhodla se udělit cenu sdružení CZ.NIC. Při rozhodování přihlédla i k dalším aktivitám sdružení, které přispívají k rozvoji informační společnosti, jako jsou podpora open-source projektů, provoz národního bezpečnostního týmu CSIRT.CZ či implementace nových technologií (IPv6, DNSSEC).

2013

V roce 2013 cenu získala ICT Unie. Porota ocenila především celkový přínos k dalšímu rozvoji informatizace veřejné správy a trvalé úsilí o smysluplný dialog mezi světem informačních a komunikačních technologií a veřejnou sférou přinášející benefity celé společnosti.

2012

V roce 2012 byl Českým zavináčem oceněn Ondřej Felix, a to za zásadní přínos pro elektronizaci veřejné správy v roli hlavního architekta eGovernmentu a za dotažení řady klíčových projektů do fáze konečné realizace.

2011

V roce 2011 porota udělila cenu oblíbené celostátní soutěži o nejlepší webové stránky měst a obcí Zlatý erb, která byla podle slov odborné poroty v minulých letech nesmírně důležitá pro zprůhlednění procesů probíhajících na úřadech měst a obcí. Přispěla zásadním způsobem k prosazení webových stránek jako důležitého informačního kanálu a rovněž k posunu vnímání webů obcí a měst od pouhé prezentace k efektivní komunikaci s občany.

2010

V roce 2010 byl oceněný kraj Vysočina za dlouholeté úsilí o rozvoj informační společnosti na celém území kraje a za vzornou spolupráci všech subjektů veřejné správy nehledě na politickou příslušnost.

2009

V roce 2009 získaly prestižní ocenění dvě osobnosti, které se v posledních letech výrazným způsobem podílely na rozvoji informační společnosti v České republice – Zdeněk Zajíček z Ministerstva vnitra ČR a Jaroslav Winter z BMI sdružení.

2008

V roce 2008 vybrala porota jako vítěze novou službu Dopravního podniku hl. m. Prahy – možnost nákupu jízdenky prostřednictvím zaslání krátké textové zprávy z jakékoli stávající sítě GSM – která byla spuštěna v listopadu 2007.

2007

V roce 2007 získal cenu Český zavináč někdejší prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR František Dohnal za dlouholeté úsilí o rozvoj informační společnosti a významný podíl na elektronizaci veřejné správy na místní i regionální úrovni.

2006

V roce 2006 se držiteli ceny společně staly dva subjekty veřejné správy – Podvýbor pro informační systémy ve veřejné správě Výboru pro veřejnou správu, regionální rozvoj a životní prostředí Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a Ministerstvo informatiky ČR, a to za úspěšné prosazení zásadního rozšíření okruhů míst, která jsou oprávněná k vydávání ověřených výpisů z úředních rejstříků a databází, do návrhu novely zákona o informačních systémech veřejné správy.

2005

V roce 2005 se neudělovala hlavní cena, ale dvě čestná uznání, a to projektu České spořitelny, a. s., Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí pro potřeby posuzování hypotečních úvěrů a projektu Úřadu městské části Praha 6 Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí.

2004

V roce 2004 byl oceněn projekt Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního Nahlížení do katastru nemovitostí – nepřetržitá a bezplatná služba dostupná všem uživatelům internetu, která umožňuje získat vybrané údaje z katastru nemovitostí, stejně jako informace o stavu jednotlivých řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti, a to jak pro účely zápisu vlastnických a jiných práv, tak pro účely potvrzování geometrických plánů.

2003

V roce 2003 zvítězil projekt Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny, na němž se podílely Parlamentní knihovna ČR, odbor informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny a odbor informatiky Kanceláře Senátu a za slovenskou stranu Parlamentní knihovna, parlamentní archiv a odbor informatiky Kanceláře Národní rady Slovenské republiky.

2002

V roce 2002 obdrželo cenu Ministerstvo financí České republiky za internetový registr plátců DPH a registr plátců spotřební daně, také za aktivitu a koncepční přístup při řešení komplexního využití moderních technologií v oblasti daňové správy jako celku.

2001

V roce 2001 ocenění získalo Ministerstvo vnitra ČR za projekty Pátrání po vozidlech, Neplatné doklady a Úřad není labyrint.

2000

V roce 2000 porota udělila cenu Kanceláři Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za projekt Digitální knihovna Český parlament s archivem digitalizovaných těsnopisných zpráv z jednání Českého parlamentu od roku 1918 do současnosti.

1999

V prvním ročníku v roce 1999 si toto ocenění odnesl ministr spravedlnosti Otakar Motejl za zpřístupnění obchodního rejstříku na internetu a také za dlouhodobě otevřený přístup k potřebám široké veřejnosti.