Soutěž a Cena Český zavináč

Spolek Český zavináč každoročně organizuje, vyhlašuje soutěž a uděluje stejnojmennou Cenu Český zavináč. Cena odměňuje nejlepší projekty, systémy, aplikace, inovace, či osobnosti, které buď v uplynulých 12 měsících významně přispěly k digitalizaci a informatizaci veřejné správy, nebo jednotlivce za souhrnné, či celoživotní dílo, nebo projekty, společnosti, či organizace za dlouhodobý přínos v oblasti eGovernmentu.

V kompetenci spolku je vyhlašovat samotnou soutěž, stanovovat pravidla, volit členy odborné poroty, přijímat přihlášky do jednotlivých ročníků soutěže, vyhlašovat výsledky a udělovat ceny, či čestná uznání. Přihlášky je možné posílat na e-mailovou adresu soutez@ceskyzavinac.cz vždy do 15. března kalendářního roku, ve kterém soutěž probíhá.

V přihlášce uveďte:

  • Navrhovatele (adresu, kontaktní spojení)
  • Název projektu
  • Charakteristiku projektu
  • Přínos projektu k rozvoji informační společnosti

Cenu laureáti zpravidla přebírají během nedělního večera na zahajovacím ceremoniálu konference ISSS v Hradci Králové.