Profil spolku Český zavináč

Český zavináč, z. s., byl založen jako občanské sdružení v roce 2000. Navazoval tak na stejnojmennou soutěž, která proběhla v předchozím roce, tedy roce 1999, jejíž výsledky porota vyhlásila na konferenci ISSS 1999. Spolek se řadu let zapojuje do aktivit v oblasti informatizace veřejné správy v rámci celého Visegrádského regionu a od roku 2004 pořádá visegrádskou konferenci V4DIS, která rozšiřuje program renomované konference ISSS. V roce 2017 se Český zavináč stal vyhlašovatelem a hlavním organizátorem populární soutěže Zlatý erb, která se taktéž vyhlašuje během konference ISSS.

Hlavním cílem spolku je podpora modernizace ve veřejné správě v České republice a prosazování a propagace inovačních trendů, a to zejména vyhlašováním a spoluorganizováním různých soutěží, udělováním cen, spoluprací při propagačních a vzdělávacích akcích, konferencích a dalších podobných aktivitách. Spolek například spoluorganizoval soutěž Eurocrest, která oceňuje nejlepší internetové stránky měst, obcí i regionů z celé Evropy. Také se podílel na soutěži mladých talentů ze zemí Visegrádu JuniorErb, která je jistou paralelou Zlatého erbu.

Cena Český zavináč

Spolek každoročně organizuje, vyhlašuje a uděluje stejnojmennou cenu Český zavináč, která odměňuje nejlepší projekty a inovace, které v uplynulých 12 měsících významně přispěly k rozvoji ICT ve státní správě a samosprávě. V kompetenci spolku je vyhlašovat samotnou soutěž, stanovovat pravidla, volit členy odborné poroty, přijímat přihlášky do jednotlivých ročníků soutěže, vyhlašovat výsledky a udělovat ceny.