JuniorErb

O soutěži JuniorErb

Koncept soutěže JuniorErb volně navazuje na několik úspěšných a dlouhodobých projektů – aktivitu Junior Internet, jež se stala odrazovým můstkem pro řadu mladých lidí věnujících se aktivně internetu. Inspiroval se soutěží Zlatý Erb, která hodnotí nejlepší webové stránky a elektronické služby měst, obcí a krajů.

První ročník soutěže byl slavnostně vyhlášen v rámci programu konference ISSS/LORIS/V4DIS v dubnu 2008 – mezi oceněnými byli dva soutěžící z ČR, dva projekty ze Slovenska a jeden projekt z Polska. U příležitosti třetího ročníku v roce 2010 se vedle mladých lidí z ČR, Polska a Slovenska poprvé ve větší míře zapojili i účastníci ze čtvrté země visegrádského regionu, Maďarska. Osobní záštitu všem dosavadním ročníkům poskytl předseda (dnes místopředseda) Senátu Parlamentu ČR pan Přemysl Sobotka, který zároveň každoročně předává pamětní listy tvůrcům oceněných projektů. Od roku 2011 vyhlašují některé kraje (Plzeň, Praha, Vysočina) krajská kola.

Hlavní myšlenkou soutěže je podpořit mladé tvůrce webů, pomoci jim v přípravě na budoucí profesní růst, podchytit zajímavé podněty, rozšířit jejich zájem o věci veřejné a propojit je s místními samosprávami, aby se aktivně zapojili do života místní komunity.

Vítězné projekty jsou přínosem pro své okolí (např. stránky obce Radochovy na Plzeňsku, stránky Dolní Cerekve apod.).

Vítězové ročníku 2014 dostali jeden dárek navíc, a to v podobě diskusního setkání s místopředsedkyní Evropské komise a komisařkou pro digitální agendu EU Neelie Kroes, která navštívila 17. ročník konference ISSS v Hradci Králové. Paní komisařka projevila zájem o setkání s mladými lidmi – vítězi soutěže. Ve svém nabitém programu si vyčlenila hodinu, kdy si vyslechla představení jednotlivých projektů, a poté následovala živá diskuze.