Český zavináč – ročník 2000

Nezávislá porota rozhodla, že vítězem letošního druhého ročníku soutěže Český zavináč se stává Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR za projekt Digitální knihovna „Český parlament“.

Digitální knihovna „Český parlament“ je společný projekt Parlamentní knihovny a odboru informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, na kterém společně pracují již od roku 1996. Digitální knihovna obsahuje archiv digitalizovaných těsnopiseckých zpráv z jednání Českého parlamentu od roku 1918 do současnosti a výběrově také z Českého sněmu a výběr parlamentních tisků za stejné období. Současně jsou do digitální knihovny doplňovány již po třetí volební období nejaktuálnější dokumenty parlamentu. Na internetové adrese http://www.psp.cz/eknih má tak široká veřejnost přístup nejen k současným, ale i k historickým materiálům parlamentu, z kterých se může poučit o tom, co se v parlamentu dělo v uzlových momentech naší novodobé historie, např. v letech 1918, 1948, 1968 a 1989.

Přínos projektu k rozvoji informační společnosti

Projekt Digitální knihovny zjednodušuje a zrychluje přístup široké veřejnosti k materiálům, které jsou v papírové podobě přístupny pouze v několika málo knihovnách a institucích, v úplnosti pak pouze v Parlamentní knihovně. Její návštěvníci se seznámí nejen s vládními a parlamentními návrhy zákonů a jejich důvodovými zprávami, ale dozví se i s jakým výsledkem byly projednány, co kdo k nim řekl, jak hlasoval a jaká usnesení Poslanecká sněmovna přijala.

Díky Digitální knihovně se významným způsobem zprůhledňuje činnost parlamentu. V současné době se ukázalo, že Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR předešla tímto projektem zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím o celé čtyři roky.