Český zavináč – ročník 2003

Český zavináč 2003

V roce 2003 zvítězil projekt Společné česko-slovenské digitální parlamentní knihovny.

Digitální knihovna je společným projektem českého a slovenského parlamentu, na kterém se podílejí parlamentní knihovna, odbor informatiky Kanceláře Poslanecké sněmovny a odbor informatiky Kanceláře Senátu za českou stranu a Parlamentní knihovna, parlamentní archiv a odbor informatiky Kanceláře Národní rady Slovenské republiky za slovenskou stranu.

Hlavním účelem projektu je vytvoření a provozování jednotného informačního systému:

  • činnosti zákonodárných orgánů České republiky a Slovenské republiky od jejich vzniku v roce 1993 do budoucna,
  • činnosti společných zákonodárných orgánů Československé republiky v letech 1918 až 1992 a
  • činnosti českých a slovenských poslanců v různých zákonodárných orgánech (Slovenská národní rada, Říšský sněm a Sněm království Českého) od roku 1848 do roku 1914.

Přínos projektu k rozvoji informační společnosti

Hlavním přínosem projektu k rozvoji informační společnosti je, že se jedná o vůbec první mezinárodní projekt svého druhu, který znamená průlom ve vzájemné informovanosti zákonodárných sborů a široké veřejnosti obou zemí. Jeho výsledkem je nejenom lepší vzájemná informovanost a značná úspora finančních a lidských zdrojů, ale i významný příspěvek k nalézání a pochopení společné evropské identity.