Český zavináč – ročník 2004

Český zavináč 2004

Držitelem ocenění pro rok 2004 se stal projekt Českého úřadu zeměměřického a katastrálního Nahlížení do katastru nemovitostí.

„Sdružení Český zavináč se letos rozhodlo udělit cenu tomuto projektu, a to především proto, že jde o nepřetržitou a bezplatnou službu dostupnou všem uživatelům internetu,“ řekl RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS a člen poroty sdružení Český zavináč. „Nahlížení do katastru nemovitostí je přesně tou službou, která podstatnou měrou usnadňuje styk občanů se státním orgánem a ukazuje, jakým směrem by se snahy o informatizaci veřejné správy měly ubírat.“

Český zavináč 2004

Aplikace ČÚZK Nahlížení do katastru nemovitostí umožňuje bezplatně získat některé vybrané údaje týkající se parcel a budov evidovaných v katastru nemovitostí a dále pak informace o stavu jednotlivých řízení založených na příslušném katastrálním pracovišti, a to jak pro účely zápisu vlastnických a jiných práv, tak pro účely potvrzování geometrických plánů. Právě zveřejňování informací o stavu a průběhu řízení umožňuje porovnávat stav daného řízení s ostatními řízeními a uživateli dává dokonalý přehled o stavu vyřizování jeho podání.

„Nová služba okamžitě vzbudila mezi odbornou i laickou veřejností velký zájem a za necelé tři měsíce provozu (leden–březen 2004) bylo vyhotoveno přibližně 9 milionů sestav, tzn. cca 100 000 sestav denně,“ poznamenává Ing. Vít Suchánek, ředitel odboru informatiky ČÚZK.