Český zavináč – ročník 2005

V rámci programu slavnostního večera mezinárodní konference ISSS 2005 v Hradci Králové byly vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Letos byla udělena dvě čestná uznání, a to projektu České spořitelny, a. s. – „Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí pro potřeby posuzování hypotečních úvěrů“ a projektu Úřadu MČ Praha 6 – „Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí“.

Český zavináč 2005

„Sdružení Český zavináč se letos rozhodlo udělit dvě čestná uznání projektům navazujícím na propracovaný systém Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, který vedle bezplatného Nahlížení do katastru nemovitostí umožňuje i poskytování řady on-line služeb pro veřejnou správu,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS a člen poroty sdružení Český zavináč. „Oba zmíněné projekty považujeme za typické ukázky moderního pojetí informatizace veřejné správy, které ukazují, jakým směrem by se snahy v této oblasti měly ubírat.“

Projekt České spořitelny, a. s., „Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí pro potřeby posuzování hypotečních úvěrů“ je podle vyjádření poroty soutěže Český zavináč příkladem ostatním subjektům při využívání nových progresivních forem internetové komunikace mezi státem, soukromou sférou a občany.

Projekt Úřadu MČ Praha 6 „Ověřování vlastnictví nemovitosti pomocí dálkového přístupu ke katastru nemovitostí“ ocenila porota především pro inovátorské rozhodnutí začít prakticky využívat dálkový přístup do celostátních registrů a za příklad, který tím dává ostatním subjektům veřejné správy ČR.