Český zavináč – ročník 2007

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení mezinárodní konference ISSS 2007 v Hradci Králové byly vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Prestižní ocenění letos získal současný prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR Ing. František Dohnal za dlouholeté úsilí o rozvoj informační společnosti a významný podíl na elektronizaci veřejné správy na místní i regionální úrovni.

Český zavináč 2007

„Důležitým kritériem při rozhodování sdružení o udělení hlavní ceny byl jako obvykle skutečný přínos pro veřejnou správu jako celek i pro občany této země,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS a člen poroty sdružení Český zavináč. „Na rozdíl od předchozích let, kdy jsme většinou ocenili nějaký konkrétní projekt, jsme se letos rozhodli udělit tuto cenu člověku, který podle našeho názoru udělal v ČR pro informatizaci veřejné správy opravdu hodně.“

Sdružení Český zavináč se rozhodlo ocenit v roce 2007 Ing. Františka Dohnala za dosavadní úsilí, se kterým se věnoval budování informační společnosti, a to prakticky ve všech funkcích, které v posledních letech zastával – nejprve jako starosta města Jihlavy, poté předseda Svazu měst a obcí ČR, následně jako hejtman kraje Vysočina a v současné době jako prezident Nejvyššího kontrolního úřadu ČR. Nepřehlédnutelná je také jeho práce v programovém výboru konference ISSS po celou dobu jejího trvání i další aktivity, při nichž zastupoval ČR například v Kongresu místních a regionálních orgánů Rady Evropy nebo ve Výboru regionů EU.