Český zavináč – ročník 2009

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení mezinárodní konference ISSS 2009 v Hradci Králové byly v Klicperově divadle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Prestižní ocenění letos získaly dvě osobnosti, které se v posledních létech výrazným způsobem podílely na rozvoji informační společnosti v České republice – Zdeněk Zajíček (MV ČR) a Jaroslav Winter (BMI).

Český zavináč 2009

„Jako obvykle porota zvažovala celou řadu zajímavých projektů,” říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS a člen poroty sdružení Český zavináč. „Nakonec jsme před jedním konkrétním projektem dali přednost ocenění dvou osobností, které v posledních létech sehrály v oblasti informatizace naší společnosti velice důležitou roli.”

Náměstek ministra vnitra ČR Zdeněk Zajíček získal ocenění za výrazný a nepřehlédnutelný přínos k rozvoji eGovernmentu v ČR, a to především díky neúnavné snaze o prosazení rychlého rozvoje „elektronického vládnutí” a významný přínos ke snižování administrativy, zjednodušení komunikace státu s občany a přiblížení moderních služeb k lidem.

Jaroslav Winter byl oceněn za osvětový projekt Březen – měsíc internetu, který hrál více než 10 let důležitou roli při rozvoji českého internetu a při jeho propagaci v širokém spektru obyvatel ČR. Přestože projekt BMI jako takový v loňském roce dovršil svoji historickou úlohu, řada konferencí a aktivit, které díky němu vznikly či se rozvinuly, pokračuje dále.

Z historie soutěže