Český zavináč – ročník 2010

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení mezinárodní konference ISSS 2010 v Hradci Králové byly v Klicperově divadle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč.

Český zavináč 2010

„Porota Českého zavináče se každoročně musí vypořádat s celou řadou velice zajímavých projektů,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS a člen poroty sdružení Český zavináč. „Nakonec jsme se rozhodli ocenit dlouholeté úsilí kraje Vysočina o rozvoj informační společnosti na celém území kraje a vzornou spolupráci všech subjektů veřejné správy nehledě na politickou příslušnost.“

Přestože je pro kraj Vysočina typický venkov, malé vesnice (704 obcí), zemědělství a do nedávna zde nebyla ani vysoká škola, rozhodla jeho politická reprezentace brzy po vzniku kraje o informatice jako jedné ze svých rozvojových priorit. Informatika je v případě kraje Vysočina považována za jeho konkurenční výhodu a jeden z možných směrů rozvoje regionální ekonomiky.

Od roku 2001 všechna politická uskupení ve vedení kraje včetně všech tří hejtmanů, Ing. Františka Dohnala, RNDr. Miloše Vystrčila a MUDr. Jiřího Běhounka podporovala ICT nejen jako nástroje podpory fungování úřadu, ale také jaké jednu z rozvojových priorit celého kraje. Výsledkem je řada úspěšných projektů jako je krajská páteřní síť ROWANet, datový sklad kraje, kontaktní centrum, účast kraje v mnoha mezinárodních projektech a v poslední době např. řada projektů rozvoje elektronizace zdravotnictví tzv. eHealth.

Z historie soutěže