Český zavináč – ročník 2013

V rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení 16. ročníku konference ISSS (Internet ve státní správě a samosprávě) v Hradci Králové byly v Klicperově divadle vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč. Porota se letos zaměřila především na celkový přínos k  dalšímu rozvoji informatizace veřejné správy a udělila cenu ICT Unii, a to za trvalé úsilí o smysluplný dialog mezi světem ICT a veřejnou sférou přinášející benefity celé společnosti.

Český zavináč 2013

„V rámci ocenění Český zavináč hodnotíme každoročně celou řadu různorodých osobností, projektů a aktivit,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS a člen poroty sdružení Český zavináč. „Letos jsme se celkem jednomyslně shodli na tom, že právě aktivity ICT Unie a jejích pracovních skupin, na nichž se podílejí i zástupci veřejné správy a řady ICT firem, byly pro komunikaci s orgány státní správy i samosprávami a další směřování informatizace veřejné správy velmi důležité.“

Z historie soutěže