Český zavináč za rok 2022 získal Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

V předvečer zahájení dvacátého čtvrtého ročníku konference ISSS byly v královéhradeckém EA Congress Hotel Aldis vyhlášeny výsledky soutěže Český zavináč 2022. Za faktickou i metodickou pomoc při zabezpečení kybernetické bezpečnosti orgánů veřejné moci obdržel cenu Český zavináč Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB).

Český zavináč 2022

Ocenění předali řediteli NÚKIB generálovi Karlu Řehkovi zástupce generálního partnera České spořitelny Milan Hašek, ředitel Veřejného sektoru a realitních obchodů České spořitelny, místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš a předseda spolku Český zavináč Tomáš Renčín. Během slavnostního večera dostalo čestné uznání i Ministerstvo dopravy ČR za Elektronické podání žádosti o řidičský průkaz.

Vyhlášení se zúčastnila celá řada významných hostů včetně předsedy Senátu Parlamentu ČR Miloše Vystrčila, několika dalších špičkových politiků a zástupců partnerů konference. Do moderované diskuse se zapojili 1. místopředseda vlády a ministr vnitra Vít Rakušan, Ivan Bartoš, prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček a výkonná ředitelka Česko.Digital Eva Pavlíková.

Soutěž Český zavináč jednou ročně odměňuje nejlepší projekty nebo činy, které v uplynulém roce významně přispěly k rozvoji digitalizace ve státní správě a místní samosprávě. Výsledky jsou tradičně vyhlašovány na konferenci ISSS v Hradci Králové.

Český zavináč a čestné uznání

NÚKIB letos obdržel Český zavináč jako příklad moderní a respektované instituce, která svými aktivitami výrazně zlepšila a zlepšuje kybernetickou odolnost České republiky, a umožňuje tak lépe zvládat současné i budoucí krize.

„Za cenu Český zavináč mockrát děkuji a myslím, že je důkazem toho, že se nám jako NÚKIBu daří zvyšovat bezpečnost a odolnost v kyberprostoru. Jde o nekonečné úsilí. Bezpečnost, a to nejen ta v kyberprostoru, je stále trvající proces, nikdy nedosáhnete mety, kdy si můžete říct, že máte splněno. Snažíme se dělat osvětu veřejnosti, aby lidé jako jednotlivci věděli, jak se se proti hrozbám přicházejícím z kyberprostoru bránit,“ řekl generál Karel Řehka.

Pořadatelé Českého zavináče se rozhodli udělit navíc čestné uznání Ministerstvu dopravy České republiky za projekt Elektronického podání žádosti o řidičský průkaz. U převzetí čestného uznání z rukou Petra Pavlince ze spolku Český zavináč byl ministr dopravy Martin Kupka. Jedná se o vůbec první takovou on-line službu spojenou s vydáním tak významného dokladu v tuzemsku. Díky tomuto počinu se Česko zařadilo mezi jednotky států v Evropě, které tuto službu poskytují.

Cena ministerstva vnitra

Během slavnostního večera navíc předal Vít Rakušan Cenu ministra vnitra Petru Pavlincovi, vedoucímu odboru informatiky Krajského úřadu Kraje Vysočina, a to za dlouhodobý přínos v oblasti digitalizace samosprávy a elektronizace zdravotnictví. Tato cena je pravidelně předávána již od roku 2011 a jejím hlavním cílem je ocenit tvůrce vynikajících výsledků v oblasti bezpečnostního výzkumu, motivovat je k dalšímu zájmu o realizaci projektů a propagovat jejich výsledky.

Poslední tři ročníky Českého zavináče

Vítězem ročníku 2021 se stal informační systém České správy sociálního zabezpečení eNeschopenka, který přinesl značné zjednodušení a zrychlení komunikace a předávání informací mezi nemocnými pojištěnci v pracovní neschopnosti, ČSSZ, lékaři a zaměstnavateli. Stal se tak klíčovým státním informačním systémem v době pandemie Covid-19.

Ročník 2020 se kvůli pandemii Covid-19 nekonal.

Držitelem tradiční ceny Český zavináč pro rok 2019 se stala Věra Jourová, komisařka Evropské komise pro spravedlnost, ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví

V roce 2018 získal Český zavináč tým, jenž v rámci Státního ústavu pro kontrolu léčiv pracoval na realizaci projektu eRecept. Ocenění převzali Ing. Renata Golasíková a Ing. Petr Koucký, kteří se na projektu zásadní měrou podíleli.