Český zavináč

Vyhlášení soutěže Český zavináč 2023

Spolek Český zavináč vyhlašuje další, v pořadí už 25. ročník soutěže Český zavináč. Nominace jednotlivých projektů lze zasílat do 15. března 2023 na e-mailovou adresu soutez@ceskyzavinac.cz.

Nezapomeňte uvést:
  • Navrhovatele (adresu, kontaktní spojení)
  • Název projektu
  • Charakteristiku projektu
  • Přínos projektu k rozvoji informační společnosti

Výsledky už tradičně vyhlásí porota v rámci programu slavnostního setkání v předvečer zahájení mezinárodní konference ISSS – v neděli 14. května 2023.

„Porota Českého zavináče každoročně vybírá z celé řady velice zajímavých projektů,“ říká RNDr. Tomáš Renčín, ředitel konference ISSS a člen poroty spolku Český zavináč. „Jedním z nejdůležitějších kritérií je přínos pro občany této země a další rozvoj informační společnosti, které využití moderních technologií v konkrétním projektu znamená.“

Spolek Český zavináč se vedle organizování ceny Český zavináč podílí na realizaci odborných konferencí a seminářů týkajících se informačních technologií, a to za účelem popularizace a rozvoje informačních technologií ve státní správě a místní samosprávě.